Partnerské školy

Mateřská škola, základní škola a střední škola DANETA, s.r.o.

(Mateřská škola, základní škola a praktická škola DANETA, s.r.o.)

Škola byla založena v roce 1993 paní Mgr. Věrou Kosinovou. Sídlí v přízemní bezbariérové budově areálu bývalých jeslí v Nerudově ulici, v centru Hradce Králové. V budově je žákům k dispozici 9 tříd, relaxační a společenská místnost, dvě rehabilitační pracovny, cvičná kuchyňka, logopedická pracovna, speciální terapeutická místnost snoezelen, dílna na pracovní vyučování, keramická dílna, šatny a jídelna.Budovu školy obklopuje krásná zahrada s vybaveným sportovním a dětským hřištěm a pozemkem pro pěstitelské práce.

Mateřská škola založená v roce 2009 je dislokovaným pracovištěm sídlícím v přízemí dvoupodlažní budovy v ulici Severní. Dětem jsou k dispozici 2 třídy, tělocvična, dvě místnosti pro individuální speciálně pedagogickou činnost, šatna a výdejna jídel. K budově náleží velká oplocená zahrada.

Součástí školy je mateřská škola, základní škola, základní škola speciální, přípravný stupeň základní školy speciální, praktická škola, školní družina a školní jídelna.

Cílem školy je pomocí specifických výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních metod, prostředků a forem poskytovat žákům se zdravotním postižením komplexní péči, vybavit je souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání, pracovní a sociální uplatnění ve společnosti.

Škola je určena žákům neprospívajícím na běžné ZŠ a žákům s různým stupněm mentálního postižení. Také je určena žákům, u nichž se vyskytuje ještě nějaké další postižení: tělesné - od lehčích poruch motoriky až po úplnou imobilitu, smyslové - vady zraku, sluchu, psychická onemocnění, poruchy autistického spektra, poruchy chování, epilepsie, specifické poruchy učení, narušené komunikační schopnosti apod.

Systém komplexní péče tvoří: oblast výchovy a vzdělávání žáků, oblast rehabilitační péče, oblast psychologické péče, oblast poradenství, oblast logopedické péče, oblast péče odborných lékařů, speciálně pedagogických center a oblast volnočasových a dalších aktivit.

Adresa školy:

Mateřská škola, základní škola a střední škola DANETA, s.r.o.

Nerudova 1180

500 02 Hradec Králové

tel.: +420 495 535 955

www.daneta.cz

 

Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice - s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení a Praktická škola, Levice

Spojená škola internátna v Leviciach je zriadená Krajským školským úradom v Nitre ako samostatný právny subjekt.

Komplexne zastrešuje výchovu, vzdelávanie, diagnostiku, poradenstvo, metodickú pomoc a staroslivosť pre deti a žiakov so špieciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od 3 do 20 rokov.

Súčasti školy: špeciálna základná škola internátna, špeciálna materská škola internátna, základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, školský internát, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, praktická škola.

 

Adresa školy:

Spojená škola internátna

Z. Nejedlého 41

934 01  Levice

tel.: + 421 036/6312072

www.skolalevice.edupage.sk