Harmonogram projektu

Září: „O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu“

September: „O psíčkovi a mačičke, ako si umývali dlážku“

Hlavní cíl a výstup: seznámení s partnerskou školou, webová prezentace projektu, plyšový kamarád a jeho deníček, anketa, čtení a povídání si o příběhu, logo projektu, péče o domácnost, ergoterapie, fotogalerie

AKTIVITA POPIS AKTIVITY OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

čtení a povídání si o příběhu

čtení a sledování příběhu na DVD a na internetu

rozvoj čtenářské gramotnosti, práce na PC, seznámení se s příběhem

logo projektu

namalování obrázků (pejsek a kočička -jedna škola maluje pejska, druhá kočičku - partnerské školy vyberou hlasováním ve škole vždy jednoho vítěze - z vítězných obrázků vznikne jedno společné logo projektu - září/říjen)

logo projektu, výstava obrázků ve škole, prezentace projektu rodičům, hlasování, fotogalerie

webová prezentace projektu

oba partneři vytvoří společně webovou prezentaci projektu (využijí službu Webnode, celosvětovou síť Facebook a nástroj Twinblog)

webová prezentace projektu – internetová stránka projektu, prezentace na Facebooku a Twinblogu, spolupráce obou partnerů

plyšový pejsek a kočička

každá partnerská škola má svoji plyšovou postavičku, o kterou se stará vždy po dobu jednoho týdne vybraný žák – na konci týdne zaznamená sám, nebo s pomocí rodičů, či učitele do deníčku, co společně zajímavého zažili, tento deníček sám na začátku týdne předá svému kamarádovi ve škole (září 2011 – červen 2012)

deníček, fotogalerie

péče o domácnost

vyprávění o tom, jak doma pomáháme; hygiena a BOZP

uklízení třídy, areálu školy, fotogalerie

anketa – „Jméno pro pejska a kočičku“

žáci z obou partnerských škol vyberou pomocí internetové ankety jméno pro pejska či kočičku

práce na PC, internetová anketa – jméno pro pejska a kočičku

terapie

jeden z partnerů vytvoří materiál o vybrané terapii (DANETA)

ergoterapie, fotogalerie

 

Říjen: „Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen“

Október: „Ako psíček s mačičkou oslavovali 28. október“

Hlavní cíl a výstup: prapor projektu, oslava 28. října, seznámení se s partnerskou zemí – historie a současnost, powerpointová prezentace, výstava, snoezelen, deníček, fotogalerie

AKTIVITA POPIS AKTIVITY OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

čtení a povídání si o příběhu

přečtení příběhu

rozvoj čtenářské gramotnosti, seznámení se s příběhem

prapor projektu

namalování praporu projektu - školy vytvoří výstavu a vyberou společně jeden vítězný prapor

prapor projektu, výstava obrázků ve škole, fotogalerie

oslava 28. října

povídání si o České a Slovenské republice, o společné historii, o současnosti – vyhledávání informací o partnerské zemi na internetu, v literatuře apod., vytvoření powerpointové prezentace o České, resp. Slovenské republice

práce na PC, powerpointová prezentace, fotogalerie

relaxace ve snoezelenu

relaxace ve snoezelenu a ukázka dalších terapií využitých v multisenzorickém prostředí snoezelen

 fotogalerie

terapie

jeden z partnerů vytvoří materiál o vybrané terapii (LEVICE)

snoezelen, fotogalerie

 

Listopad: „Jak hráli divadlo a na Mikuláše co bylo“

November: „Ako hrali divadlo a čo bolo na Mikuláša“

Hlavní cíl a výstup: jednoduchý Česko-slovensko-anglický ilustrovaný slovníček, péče o zvířátka, návštěva prodejny se zvířaty, Nový příběh o pejskovi a kočičce na pokračování, práce na PC, rozvoj jazykových dovedností (anglický jazyk), nácvik divadelního představení, zooterapie – canisterapie, felinoterapie, deníček, fotogalerie

AKTIVITA POPIS AKTIVITY OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

čtení a povídání si o příběhu

přečtení příběhu

rozvoj čtenářské gramotnosti, seznámení se s příběhem

péče o zvířátka

povídání o tom, jak se mají děti chovat ke zvířatům a jak se starat o domácí zvíře (pes, kočka) – např. během canisterapie či při návštěvě partnerských prodejen

péče o zvířátka, fotogalerie

návštěva prodejny se zvířaty

návštěva partnerské prodejny

fotogalerie

Česko–slovensko–anglický slovníček

Česko–slovensko–anglický slovníček doplněný namalovanými obrázky zvířat – partnerské školy si vyberou zvířata, která během výtvarné výchovy nakreslí, tyto obrázky o hodinách ICT naskenují a zašlou partnerské škole, v hodinách anglického jazyka přeloží názvy zvířat z češtiny, resp. slovenštiny do angličtiny a v hodinách ICT nebo na zájmovém kroužku ICT vytvoří společně powerpointovou prezentaci

Česko–slovensko–anglický slovníček (powerpointová prezentace; práce na PC, práce na interaktivní tabuli, rozvoj jazykových dovedností), fotogalerie

Nový příběh o pejskovi a kočičce

jedna škola napíše ve Wordu krátký text společného příběhu a pošle ho e-mailem partnerské škole (obě školy vždy jednou za měsíc) – na konci projektu tak vznikne nový a společný příběh (listopad 2011 – červen 2012)

práce na PC, rozvoj jazykových dovedností - Nový příběh o pejskovi a kočičce na pokračování

příprava divadla

žáci si připraví krátké divadelní představení a např. na školní vánoční besídce ho zahrají rodičům

nácvik a příprava divadla, fotogalerie

terapie

jeden z partnerů vytvoří materiál o vybrané terapii (DANETA)

zooterapie – canisterapie, felinoterapie; fotogalerie

 

Prosinec: „Jak to bylo na Vánoce“

December: „Ako to bolo na Vianoce“

Hlavní cíl a výstup: divadelní představení, vánoční pohlednice, Mikuláš, Nový příběh o pejskovi a kočičce na pokračování, videozáznam, dramaterapie, deníček, fotogalerie

AKTIVITA POPIS AKTIVITY OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

čtení a povídání si o příběhu

přečtení příběhu

rozvoj čtenářské gramotnosti, seznámení se s příběhem

Mikuláš

povídání si o Mikuláši, zpívání písniček a říkanek, poslech písní z internetu

fotogalerie

vánoční pohlednice

namalování vánoční pohlednice a zaslání partnerské škole

vánoční pohlednice, výstava pohlednic partnerské školy ve škole, fotogalerie

divadelní představení

divadelní představení během Vánoční besídky

videozáznam, fotogalerie

terapie

jeden z partnerů vytvoří materiál o vybrané terapii (LEVICE)

dramaterapie, fotogalerie, videozáznam

 

Leden: „ O klucích z Domažlic“

Január: „ O chlapcoch z Trenčína“

Hlavní cíl a výstup: představení svého města, výstava, Nový příběh o pejskovi a kočičce na pokračování, powerpointová prezentace, arteterapie, deníček, fotogalerie

AKTIVITA POPIS AKTIVITY OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

čtení a povídání si o příběhu

přečtení příběhu

rozvoj čtenářské gramotnosti, seznámení se s příběhem

výstava „Jaký jsem…“

namalování obrázku na téma „Jaký jsem…“ – žáci namalují sebe, zaslání obrázků partnerské škole

výstava, fotogalerie

soutěž ve skládání puzzle

žáci obou partnerských škol soutěží ve skládání puzzle na čas - budou vytvořeny dvě puzzle z fotografií zapojených žáků o různých úrovních (využití Jigsaw Planet) - vyhodnocení soutěže v rámci obou škol

puzzle, soutěž, práce na PC, práce na interaktivní tabuli, fotogalerie

představení svého města

představení svého města, vyhledání informací a fotografií na internetu - zaslání powerpointové prezentace partnerské škole

powerpointová prezentace, práce na PC, práce s internetem

terapie

jeden z partnerů vytvoří materiál o vybrané terapii (DANETA)

arteterapie, fotogalerie

 

Únor: „ O pejskovi a kočičce, jak psali psaní děvčatům do Nymburka“

Február: „ O psíčkovi a mačičke, ako písali list dievčatám do Ružomberka“

Hlavní cíl a výstup: dopis partnerské škole, Nový příběh o pejskovi a kočičce na pokračování, práce na PC - internet, práce na interaktivní tabuli, terapie hrou, deníček, fotogalerie

AKTIVITA POPIS AKTIVITY OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

čtení a povídání si o příběhu

přečtení příběhu

rozvoj čtenářské gramotnosti, seznámení se s příběhem

oprava dopisu

oprava dopisu, který psali pejsek a kočička - zaslání opraveného dopisu partnerské škole

opravený dopis, fotogalerie

dopis partnerské škole

partnerské školy si navzájem poštou vymění krátký dopis – psaní dopisu, jak poslat dopis, návštěva pošty apod.

dopis partnerské škole, fotogalerie

práce s mapou na internetu

najít partnerská města na internetu, najít město Nymburk apod.

práce na PC, práce na interaktivní tabuli, práce na internetu, fotogalerie

stavění sněhuláků – zimní hry

žáci postaví na školní zahradě sněhuláka,další sportovní aktivity na školní zahradě - sáňkování, bobování apod.

sněhulák, fotogalerie

terapie

jeden z partnerů vytvoří materiál o vybrané terapii (LEVICE)

terapie hrou, fotogalerie

 

Březen: „O pyšné noční košilce“

Marec: „O pyšnej nočnej košieľke“

Hlavní cíl a výstup: košilka, zdravý životní styl, Nový příběh o pejskovi a kočičce na pokračování, ilustrace příběhu, práce na PC, návštěva knihovny, zapojení rodičů do projektu, výstava oblíbených dětských knih, biblioterapie, deníček, fotogalerie

AKTIVITA POPIS AKTIVITY OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

čtení a povídání si o příběhu

přečtení příběhu a sledování příběhu na DVD a na internetu

rozvoj čtenářské gramotnosti, práce na PC, seznámení se s příběhem

návštěva knihovny

žáci navštíví v rámci výuky knihovnu, kde se seznámí s jejím provozem apod.

fotogalerie

Nový příběh na pokračování a kreslení ilustrací k textům partnerské školy

jedna škola napíše ve Wordu krátký text společného příběhu a pošle ho e-mailem partnerské škole – minimálně 4x za měsíc březen, k napsanému textu žáci z druhé partnerské školy nakreslí v hodinách výtvarné výchovy ilustraci - zveřejnění příběhu na webové prezentaci projektu

Nový příběh na pokračování, práce na PC, ilustrace příběhu, fotogalerie

zapojení rodičů do projektu

zapojení rodičů do projektu – rodiče budou pozváni do školy, kde budou seznámeni s projektem a v rámci výuky přečtou žákům vybranou pohádku, povídku, básničky apod.

zapojení rodičů do projektu, fotogalerie

výstava oblíbených dětských knih

žáci obou partnerských škol přinesou do školy své oblíbené knihy – z knih bude vytvořena výstava oblíbených dětských knih

výstava, fotogalerie

zdravý životní styl

péče o vlastní zdraví; základy první pomoci - jak postupovat při zranění, nemoci apod. – přednáška Českého či Slovenského Červeného kříže

přednáška na téma zdravý životní styl nebo základy první pomoci, fotogalerie

košilka

namalování, vybarvení nebo vyzdobení látkové, či papírové košilky, či batikování triček - zaslání košilky partnerské škole

košilka, fotogalerie

terapie

jeden z partnerů vytvoří materiál o vybrané terapii (DANETA)

biblioterapie

 

Duben: „Jak si pejsek roztrhl kalhoty“

Apríl: „Ako si psíček roztrhal nohavice“

Hlavní cíl a výstup: ilustrace oblíbené knihy, slunečník pro kočičku, práce na PC, péče o domácnost (domácí práce – vyšívání, šití), příroda kolem nás, Nový příběh o pejskovi a kočičce na pokračování, příručka o zvířatech, animoterapie – hipoterapie, deníček, fotogalerie

AKTIVITA POPIS AKTIVITY OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

čtení a povídání si o příběhu

přečtení příběhu a sledování příběhu na DVD a na internetu

rozvoj čtenářské gramotnosti, práce na PC, seznámení se s příběhem

Mezinárodní den dětské knihy

(2. dubna)

ilustrace oblíbené dětské knihy, vytvoření pohádkového domečku

ilustrace, výstava, fotogalerie

péče o domácnost

vyšívání, šití, zašívání na téma příběhu

vyšívání, šití, zašívání (fotogalerie)

výlet do okolí školy

jarní příroda - les, pozorování zvířat v přírodě – práce s fotoaparátem (žáci nafotí vycházku, jarní přírodu)

fotogalerie

návštěva partnerské prodejny

žáci navštíví v rámci výuky partnerskou ZOO prodejnu

fotogalerie

příručky -  Péče o pejska a Péče o kočičku

Česká škola vypracuje příručku o psech, Slovenská škola o kočkách (příručka bude obsahovat informace o vybraných zvířatech: péče o zvíře, strava, výchova, obrázky apod.) - obě partnerské školy si příručky vzájemně vymění

fotogalerie, příručky

slunečník pro kočičku

žáci nakreslí či jiným způsobem vytvoří slunečník pro kočičku

slunečník pro kočičku, fotogalerie

terapie

jeden z partnerů vytvoří materiál o vybrané terapii (LEVICE)

animoterapie - hipoterapie

 

Květen: „Jak našli panenku, která tence plakala“

Máj: „Ako našli bábiku, ktorá tíško plakala“

Hlavní cíl a výstup: panenka z vlny, výstava, sportovní den, oslava Dne matek, origami, videokonference, Nový příběh o pejskovi a kočičce na pokračování, fyzioterapie, deníček, fotogalerie

AKTIVITA POPIS AKTIVITY OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

čtení a povídání si o příběhu

přečtení příběhu

rozvoj čtenářské gramotnosti, seznámení se s příběhem

panenka z vlny

žáci vytvoří panenku z vlny

panenka z vlny, fotogalerie

výstava oblíbených dětských hraček

žáci obou partnerských škol přinesou do školy své oblíbené hračky – z hraček bude vytvořena výstava oblíbených dětských hraček

výstava, fotogalerie

Den matek

výroba přáníček pro maminky - partnerské školy si přáníčka vymění prostřednictvím pošty

přáníčka pro maminky, fotogalerie

origami – pejsek a kočička

tvoření a skládání z papíru – origami (pejsek a kočička)

origami, fotogalerie

videokonference

videokonference partnerských škol

videokonference, fotogalerie

sportovní den

sportovní aktivity ve škole

sportovní den, fotogalerie

terapie

jeden z partnerů vytvoří materiál o vybrané terapii (DANETA)

fyzioterapie – aquaterapie, hydroterapie, trampoterapie, bazální stimulace apod.

 

Červen: „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“

Jún: „Ako si psíček s mačičkou piekli k sviatku tortu“

Hlavní cíl a výstup: dort, oslava Dne dětí, výstava, Nový příběh o pejskovi a kočičce na pokračování – dokončení, fotogalerie, powerpointová prezentace, vyhodnocení a zakončení projektu

AKTIVITA POPIS AKTIVITY OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

čtení a povídání si o příběhu

přečtení a sledování příběhu na DVD a na internetu

rozvoj čtenářské gramotnosti, práce na PC, seznámení se s příběhem

příprava dortu

příprava dortu k oslavě Dne dětí

dort, fotogalerie

dokončení Nového příběhu na pokračování

dokončení příběhu na pokračování

práce na PC, Nový příběh...

Nový příběh…

konečné sestavení a vytištění Nového příběhu…

Nový příběh - kniha

terapie

jeden z partnerů vytvoří materiál o vybrané terapii (LEVICE)

muzikoterapie

exkurze

Malé Svatoňovice (Muzeum bratří Čapků) – česká škola předá v muzeu společně napsaný a ilustrovaný "Nový příběh o pejskovi a kočičce"

exkurze, fotogalerie

vyhodnocení projektu, výstava

vyhodnocení projektu, evaluace

vyhodnocení projektu, závěrečná výstava