Očekávané výsledky/Očakávané výsledky

V rámci projektu vznikne mnoho výstupů, zejména výtvarné práce – logo a prapor projektu, ilustrace oblíbené knihy, vánoční pohlednice, panenka z vlny – a textové materiály – materiál o partnerské zemi, Česko – slovensko – anglický ilustrovaný slovníček, dopis partnerské škole, deník pejska a kočičky a především nový příběh o pejskovi a kočičce, který společně napíší žáci zapojených škol. Dále během projektu proběhne několik videokonferencí, vznikne video z divadelního představení a uskuteční se výstavy, na kterých bude prezentována práce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Veškeré produkty budou prezentované na internetu, zejména využijeme stránky školy, dále Facebook, ale především vznikne nová internetová stránka našeho projektu. Výstupy budou dále vkládány do společného prostředí, na Twinblog.

V rámci projektu vznikne mnoho výstupov, najmä výtvarné práce – logo a vlajka projektu, ilustrácie obľúbenej knihy, vianočné pohľadnice, bábika z vlny – a textové materiály – materiál o partnerskej zemi, Česko–slovensko–anglický ilustrovaný slovníček, list partnerskej škole, denník psíčka a mačičky a predovšetkým nový príbeh o psíčkovi a mačičke, ktorý spoločne napíšu žiaci zapojených škôl. Ďalej v priebehu projektu prebehne niekoľko videokonferencií, vznikne video z divadelného predstavenia a uskutočnia sa výstavy, na ktorých bude prezentovaná práca žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.  Všetky produkty budú prezentované na internete, využijeme najmä stránky školy, ďalej Facebook, ale hlavne vznikne nová internetová stránka nášho projektu. Výstupy budú ďalej vkladané do spoločného prostredia - na Twinblog.