ARTETERAPIE

26.01.2012 18:52

Arteterapie je psychoterapeutická a psychodiagnostická disciplína, využívající k léčebným cílům formy a prostředky adekvátní uměleckým formám (v užším pojetí formám výtvarného umění, v širším i jiných uměleckých oborů).

Historie arteterapie:

 • třicátá léta 20. století Margaret Naumburgová
 • v Evropě se používá tohoto pojmu až od roku 1940
 • první využití kresby v psychoterapii provedla H. Morgensteinová v roce 1926
 • v ČR od roku 1990 – Jihočeská univerzita v ČB – rožnovská arteterapie
 • v ČR od roku 1998 – sebezkušeností výcvik

Základní principy arteterapie:

 • není důležité ani potřebné výtvarné nadání klienta,
 • pokud klient nemůže z nějakého důvodu vyjádřit svůj problém verbálně, může mu právě arteterapie pomoci,
 • jako uzdravující může fungovat: sám proces arteterapie, či další práce s artefaktem.

Diagnostika a arteterapie:

 • znalost základních symbolů, významů barev a vývoje lidské kresby,
 • vhodné načasování pravdy,
 • opatrnost a vyvarování se zbrklých a nálepkujících závěrů,
 • artefakt jako celek,
 • artefakt odpovídá či neodpovídá věku (nehodnotíme však zručnosti či umělecké schopnosti),
 • volba tématu, pokud nebylo terapeutem zadáno,
 • symboly,
 • použité barvy,
 • linie,
 • celkový projev klienta před, při a po výtvarném procesu.

Formy arteterapeutické práce:

 • individuální (vztah s klientem, komunikační pravidla)
 • skupinová (skupinová dynamika)

Metody v arteterapii:

 • imaginace (představivost, fantazie)
 • animace (jedná se o rozhovor ve třetí osobě, terapeut či klient se identifikují s věcí či s postavou z obrázku a hovoří jejich jménem)
 • koncentrace (mandala – svatý kruh či střed; pomůcka pro koncentraci a meditaci; touha člověka po celistvosti a seberealizaci)

 • restrukturalizace (nový obraz vytvořený ze starých střepů; můžeme tvořit ze starších obrázků)
 • transformace (transformace pocitů z vnímání jednoho uměleckého díla do jiného - reakce na úryvek z knížky, práce s hudbou, vnímání hmatem nějaké plastiky)
 • rekonstrukce (forma koláže; dotváření části nějakého obrázku)

 

ARTEFILETIKA

Autorem tohoto pojmu je Jan Slavík, který artefiletiku definuje jako zvláštní pojetí výtvarné nebo v širším smyslu expresivní výchovy, která se dotýká hranic s arteterapií a obrací se především k autentickému zážitkovému poznávání člověka a jeho kultury, k rozvíjení emocionálních, sociálních a tvořivých stránek lidské osobnosti.

V pojmu artefiletika můžeme najít dvě významové oblasti:

 • latinské ars – umění,
 • filetický přístup, který ve výchově spojuje tvůrčí expresi jakožto princip umělecké tvorby s reflexí jakožto principu vědy.

 

Další informace:

Česká arteterapeutická asociace www.arteterapie.cz

Zpět

Fotogalerie: ARTETERAPIE

/album/fotogalerie-arteterapie/sam-3402-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/sam-3409-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/sam-3410-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/sam-3420-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/sam-3403-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/sam-3411-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/sam-3412-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/sam-3418-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/arteterapie-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/arteterapie-2-jpg/