"Čítanie nás baví"

28.03.2012 14:01

eTwinningový projekt s názvom „Nové príbehy o psíčkovi a mačičke“, ktorý v tomto školskom roku realizujeme na našej ŠZŠ v Leviciach, je motivovaný detskou knihou od Josefa Čapeka „Rozprávky o psíčkovi a mačičke“. Nie je to však jediná kniha, ktorú si v škole čítame. Tento rok sme sa zapojili aj do čitateľskej súťaže „Čítanie nás baví“, ktorú organizuje Školská knižnica pri Spojenej škole internátnej v Topoľčanoch pre žiakov špeciálnych základných škôl s mentálnym postihnutím v Nitrianskom kraji vo veku 8 – 16 rokov v A a B variante. Do súťaže je prihlásených 11 ŠZŠ, 233 žiakov. Súťaží sa v štyroch kategóriách podľa ročníkov: I. 2. a 3. ročník, II. 4. a 5. ročník, III. 6. a 7. ročník, IV. 8. a 9. ročník. Pre každú kategóriu sú určené knihy, ktoré majú žiaci prečítať a vypracovať úlohy v pracovných listoch, ktoré vypracovali organizátori súťaže.

Našich žiakov aj takýmto spôsobom motivujeme k učeniu, k čítaniu, k rozvoju pozitívneho vzťahu k literatúre a aktívnemu využívaniu voľného času.

Viac informácií o súťaži nájdete tu: https://citanienasbavi.webnode.sk/

Ciele súťaže:

  • ukázať žiakom, že čítanie môže byť hrou, zábavou a vhodnou aktivitou pre voľný čas
  • umožniť aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia prežívať zážitky z čítania
  • zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov
  • pri riešení spoločných úloh rozvíjať kooperačné schopnosti a sociálne zručnosti žiakov
  • propagovať školské knižnice.

Zpět