Ďakovný list

03.12.2012 20:18

Milí priatelia,

chceli by sme sa Vám poďakovať – za úprimné privítanie, za zaujímavý program návštevy aj za mnoho podnetných zážitkov.

Žijete v prekrásnom meste plnom zelene, zaujímavých kultúrnych pamiatok a milých ľudí. Za toto poznanie vďačíme všetkým, ktorí nám aktívne pripravovali harmonogram aktivít. Sami vieme, že v dnešnej uponáhľanej dobe nie je jednoduché popri plnení pracovných povinností  zorganizovať takéto stretnutie. O to viac si ceníme Váš prístup, ochotu s nami komunikovať o Vašich bežných starostiach ale aj radostiach.

Boli sme milo prekvapení príjemným ubytovaním a skvelou českou kuchyňou (jej dôsledky sú priam viditeľné na našom tesnom oblečení). Hneď prvé popoludnie sme absolvovali  turistický výkon po Hradci Králové. Najviac na nás zapôsobilo historické centrum s nádhernými starobylými budovami a parkami. Celá prechádzka bola výdatne sprevádzaná erudovaným výkladom našich skvelých sprievodcov. Nezabudnuteľné zážitky máme z kŕmenia nutrií pri sútoku Labe s Orlicí, uchvátil nás pohľad na rozžiarenú nočnú „Hučárnu“.

Keď sa v príjemnom prostredí hotela stretnú „streštení“ učitelia, nemôže to skončiť inak, než rozhovormi o škole, žiakoch a problémoch, ktoré napriek tomu, že sme z dvoch oddelených krajín,  máme zdá sa spoločné. Atmosféra bola príjemná, mali sme pocit, akoby sme tam sedeli všetko starí známi.

Na druhý deň hneď od rána sme boli nedočkaví a zvedaví, ako Vaše zariadenie funguje. Veľmi milé a priateľské privítanie s pani riaditeľkou Mgr. Monikou Bourovou nás presvedčilo o tom, že Vaše učiteľské kroky má pod palcom človek, ktorý sa vo svojej profesii výborne vyzná a má cit a pochopenie pre prácu s postihnutými deťmi. Hlboký estetický zážitok sme prežívali pri vystúpení speváckeho zboru Daneťáček. Z celkovej úpravy tried, z výzdoby, aj krásnych hlinených a iných výrobkov je cítiť zanietenosť všetkých pedagogických zamestnancov školy.  Vysoko podnetné pre nás bolo nahliadnutie do života klientov denného stacionára a chráneného bývania. Klienti chránenej dielne aj napriek stiesneným priestorom  dokážu vytvoriť nádherné veci. Výrobky, ktoré sme si odtiaľ priviezli, mali veľký úspech aj u našich kolegov. Večer bolo pre nás milým prekvapením a pekným umeleckým zážitkom divadelné predstavenie Svetáci v podaní hercov Klicperovho divadla.     

Posledný deň návštevy sme spoločne so žiakmi školy strávili v zábavnom parku TONGO, ktorý preveril fyzické zdatnosti niektorých našich kolegov. Spolu s deťmi sme vyskúšali trampolíny, zábavný hrad, preliezačky aj jazdu na autíčkach. Vidieť deti šťastné, veselé a uvoľnené bolo pre nás potvrdením, že všetky deti si bez ohľadu na postih dokážu užívať chvíle zábavy a pohody.  Príjemným zakončením našej návštevy bol spoločný obed s pani riaditeľkou a našimi sprievodcami.

Chceme sa poďakovať hlavnému organizátorovi Josefovi Suchánkovi za veľa dojmov a zážitkov prežitých za tak krátky čas. V školstve nebýva častým zjavom vidieť mladého muža s tak pozitívnym vzťahom k deťom a k svojej práci. Prajeme mu preto veľa elánu a chuti do ďalších aktivít prinášajúcich radosť nielen jemu, ale aj jeho okoliu. 

V ovzduší už cítiť závan prichádzajúcich vianočných sviatkov a preto nám dovoľte poďakovať sa za príjemne strávené chvíle a zaželať Vám pokojné a ničím nerušené prežitie sviatkov Vianoc, veľa zdravia a rodinnej pohody. Veríme, že aj v  budúcom roku sa nám podarí uskutočniť takéto podnetné stretnutia v rámci tohto alebo ďalších projektov. K tomuto prianiu sa pripájajú aj pán riaditeľ a všetci zamestnanci Spojenej školy internátnej v Leviciach.

 

PaedDr. Monika Krammerová, Mgr. Adriana Pavlovičová, Mgr. Gabriela Rišková

Zpět