Jeden den s pejskem a kočičkou

31.01.2012 18:19

V Mateřské škole, základní škole a praktické škole DANETA, s.r.o. je celkem 9 tříd (3 třídy základní školy speciální, 4 třídy základní školy praktické a 2 třídy Praktické školy). Pejsek a kočička strávili jeden den ve třídě III.P, kam dochází 5 žáků s těžkým/kombinovaným postižením. A jak u nich vypadá takový jeden vyučovací den?

1. hodina - Člověk a komunikace - Rozumová a řečová výchova: ranní rituál, přivítání se - čtení příběhu o pejskovi a kočičce

2. hodina - Člověk a jeho svět - Smyslová výchova

Člověk a zdraví - Rehabilitační tělesná výchova: rehabilitace

Dopolední svačina

3. hodina - výcházka

4. hodina Člověk a svět práce - Pracovní výchova: oběd

 

Školní družina

Zpět