Jeden deň v IV.C

21.09.2011 19:02

Všetci žiaci IV.C triedy sa vzdelávajú podľa IVVP (trieda pre žiakov s viacnásobným postihnutím). Našu prvú tému stvárnili na hodine slohu, kde deti po prečítaní príbehu ilustrovali rozprávku na interaktívnej tabuli a rozvíjali si slovnú zásobu prerozprávaním deja za pomoci jednoduchých otázok. Ostatní žiaci zatiaľ písali a kreslili do zošitov. Na hodine pracovného vyučovania vymodelovali hlavné postavy rozprávky z modelovacej hmoty. Zhotovenými prácami si vyzdobili triedu. Aj na telesnej výchove sa s novými kamarátmi zahrali – napodobňovali psíčka ako cvičí, mačičku ako umýva podlahu, vešali bielizeň na šnúru... – precvičovali si tak hlavné svalové skupiny. Ako sa im darilo? Uvidíte vo fotogalérii (september).

Zpět