Komunikace žáků na Facebooku

24.04.2012 22:17

Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící především k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Je jednou z největších společenských sítí na světě, který využívá více než 800 milionů aktivních uživatelů.

I náš projekt ve velké míře využívá Facebook jako nástroj pro šíření informací, výstupů a fotografií. Ale nejen to! Facebook nám usnadňuje komunikaci mezi partnerskými školami. Prostřednictvím Facebooku nekomunikují pouze koordinátoři a učitelé partnerských škol, ale i samotní žáci, kteří jsou oprávněni k jeho využívání. Žáci kromě Facebooku "chatování" dále využívají ke komunikaci mezi sebou emaily a Českou, resp. Slovenskou poštu.

Zpět