Najlepší projekt eTwinning 2012 v Žiline

08.06.2012 19:35

V piatok 8. júna 2012 sme cestovali do Žiliny. Boli sme pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien víťazným projektom v súťaži o Najlepší projekt eTwinning 2012 na Slovensku. Vyhlásenia výsledkov sa za našu školu zúčastnil pán riaditeľ Mgr. Ján Regász, pani učiteľka Tatiana Michalovičová (autorka projektu), pán učiteľ Peter Benček (zastupoval pedagógov zapojených do projektu) a 11 najaktívnejších žiakov, ktorí mali dôležitú úlohu – prezentovať priebeh nášho projektu a predstaviť prítomným i porote výsledky, ktoré sme počas celého školského roka pripravovali a dosiahli. Do projektu v Leviciach bolo zapojených viac ako 180 žiakov Spojenej školy internátnej, všetky triedy so svojimi triednymi učiteľmi, učiteľkami a asistentami i vychovávateľkami v ŠKD.

Veľké prekvapenie pre nás pripravili učitelia z našej partnerskej školy, ktorí pricestovali za nami do Žiliny a tešili sa spolu s nami z nášho úspechu, a tak sme mali možnosť prvý krát sa stretnúť. Aj to je dôkazom, že naša spolupráca s partnerskou školou Daneta v Hradci Králové je FANTASTICKÁ!!! Bol to nádherný zážitok!

A ako bol ohodnotený náš spoločný projekt „Nové príbehy o psíčkovi a mačičke“? Najlepšie! V kategórii MŠ a ZŠ sme získali PRVÉ MIESTO!!! Supeeeeeer!!! Všetci sme sa tešili. Deti boli na seba naozaj pyšné.

(Fotogaléria – jún)

 

Celkové výsledky sú zverejnené tu: https://www.etwinning.sk/index.php/component/content/article/444-vysledky-suae-o-najlepi-etwinning-projekt-na-slovensku-v-kol-roku-2011-12

 

Srdečne ĎAKUJEM všetkým mojím kolegom za to, že ochotne a s radosťou zapájali svojich žiakov počas celého školského roka do rôznych aktivít projektu. ĎAKUJEM žiakom za ich šikovnosť, tvorivosť, srdečnosť a skvelé nápady. ĎAKUJEM vedeniu školy, že náš projekt celý rok podporovalo. A ĎAKUJEM našej partnerskej škole za výnimočne blízku spoluprácu, osobitne Josefovi Suchánkovi - spoluautorovi a koordinátorovi projektu. Naše úspešné výsledky sú víťazstvom VŠETKÝCH VÁS a našej vzájomnej spolupráce. Ešte raz – úprimne ďakujem...

Tatiana Michalovičová

 

Zpět