Péče o zvířátka

18.11.2011 16:00

Žáci se během listopadu seznamují s nejrůznějšími zvířátky a povídají si o tom, jak se mají ke zvířatům chovat a jak se o ně mají starat. Během výuky nebo v rámci volnočasových aktivit žáci navštěvují různé prodejny se zvířaty, minizoo, či přírodovědná centra, kde dostanou odpovědi na všechny jejich otázky.

Minizoo - kroužek Péče o zvířátka

Ve čtvrtek 3. listopadu navštívili žáci v rámci kroužku Péče o zvířátka minizoo pod hradem Kunětická Hora.

Přírodovědné centrum - třída IV.P

V pondělí 14. listopadu byl ještě hezký den. Martin na bílém koni měl zatím zpoždění, tak jsme toho využili a vydali jsme se na procházku. Naše kroky však měly svůj cíl: rozhodli jsme se navštívit nedaleké přírodovědné centrum při ZŠ v Bezručově ulici.

Kroužek Péče o zvířátka

Návštěvy prodejny se zvířátky v rámci výuky

Zooterapie - ukázka z canisterapie - třída I.P a III.P

 

Zpět