Príručka starostlivosti o mačku - pripravili žiaci v Leviciach

28.04.2012 12:34

Slovenské deti v Leviciach si píšu denníček so psíčkom Edom. České deti z Hradca Králové majú denníček mačičky Áji. Preto sme sa dohodli, že si úlohy vymeníme a zostavíme príručky, ako sa máme o psíčka a mačičku starať, aby sa cítili dobre.

Žiaci v Leviciach pripravili Príručku starostlivosti o mačku. Na internete, v knihách a detských encyklopédiách vyhľadali informácie, vybrali tie najdôležitejšie, ktoré potom Scarlettka, Tomáško, Nikolka a Melinda prepísali na papiere – stránky príručky. Spoločne potom dokreslili a vyfarbili obrázky, aby sa kamarátom v Čechách naša príručka páčila. Z internetu a omaľovánok sme vybrali niekoľko zábavných úloh, napr. omaľovánky na vyfarbovanie, spájanie čísel, bludisko, postup kreslenia mačičky a karnevalovú masku mačky.

(fotogaléria – apríl)

 

Našu príručku o mačke kamarátom v Danete pošleme už čoskoro poštou, ale nájdu si ju aj na našej projektovej webstránke, tu:

Príručka starostlivosti o MAČKU.docx (2,1 MB)

Milé prekvapenie aj pre nás v Leviciach pripravili žiaci VIII.A triedy. Tajne na hodinách slohu spolu s triednou pani učiteľkou pripravili powerpointovú prezentáciu o mačke domácej, ktorú využijeme na hodinách vlastivedy aj prírodopisu. Môžete si ju pozrieť tu: Mačka domáca.ppt (1,1 MB)

 

Zpět