Recitačná súťaž

27.03.2012 19:10

V marci sa v našom projekte venujeme biblioterapii a jej rôznym formám.

Dňa 27. 3. 2012 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže, pričom boli určené dve komisie – jedna hodnotila žiakov I. stupňa a druhá bola pre žiakov II. stupňa ŠZŠ. Žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach v kategórii próza a poézia postupujú na krajské kolo recitačnej súťaže do Novej Vsi nad Žitavou. Tohtoročná účasť našich žiakov na školskom kole bola hojná. Niektorí súťažiaci už tradične boli výborní, ale prekvapili nás aj nové tváre, ktoré zožali veľký potlesk a dokonca aj umiestnenie. Víťazi v jednotlivých kategóriách získali nielen diplom, ale aj hodnotné ceny a sladké odmeny. Všetkým žiakom, ktorí sa na súťaž poctivo pripravovali, patrí pochvala za vynaloženú snahu a preto boli odmenení Ďakovným listom za účasť, sladkosťami a veľkým potleskom od divákov.

Výsledky a prehľad umiestnení v každej kategórii sú uverejnené na stránke školy: https://skolalevice.edupage.sk/news/

Fotografie z recitácie našich žiakov nájdete vo fotogalérii – mesiac marec.

 

Zpět