SNOEZELEN

27.10.2011 23:21

Snoezelen sa vykonáva v špeciálne zariadenej miestnosti, v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére.  Pre  ňu jedinečným spôsobom  sprostredkúva intenzívny percepčný  a emočne hlboko  podfarbený zážitok v atmosfére uvoľnenia a dôvery, a to i u klientov so závažným telesným, mentálnym či  zmyslovým postihnutím, u ktorých mnohé iné intervencie nezriedka končia neúspechom.

História:

Celá koncepcia  Snoezelen je založená  na celostnom prístupe. Spájajú sa tu prvky terapeutické s prvkami špeciálno- a liečebno- pedagogickými, s možnosťou  ich prispôsobenia  špecifickému postihnutiu.  Hlavným cieľom je zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti u ľudí s postihnutím. Keďže Snoezelen sprostredkúva stimuláciu zmyslov bez nutnosti intelektového chápania, je  účinnou metódou aj u ľudí s ťažšou formou postihnutia, s poruchami senzorickej integrácie a výrazným komunikačným deficitom. Aktívne i pasívne prežívanie nových podnetov vedie k rozširovaniu horizontu ich poznania a podpore sebauvedomovania, sebareflexii, ako i k zlepšeniu komunikácie a sociálnej interakcie.  

SNOEZELEN - viaczmyslové prostredie:

Podstatou miestnosti je veľká ponuka aktivít, ktoré stimulujú rôzne zmysly dieťaťa. Dieťa si vyberá samé z ponúkaných možností, motivuje ho zariadenie a činnosť, pedagóg nenápadným spôsobom pomáha niektorým deťom pri výbere činnosti, ktorá je zameraná hlavne na komplexne využitie zmyslov, podmety sú ponúkané  so zameraním na prežívanie príjemných pocitov, získavanie nových zážitkov.

Zraková stimulácia (podpora vnímania fixácie, sledovania svetla, kontrastu,) - dominantnú časť tvoria svetelné efekty -  farebné reflektory s točiacou sa zrkadlovou  guľou, optické vlákno, niekoľko ďalších lámp so svetelnými efektmi, s bublinkovým efektom

Sluchová stimulácia (podpora  vnímania rozsahu, výšky, rytmu, frekvencie zvukov) - vykonáva sa hlavne prostredníctvom hudby a spevu, deti môžu počúvať relaxačnú hudbu, zvuky z prírody, rozprávky, využíva sa zvuková technika, perkusijné nástroje

Čuchová stimulácia – (podpora vnímania rôznych vôni, pachov) - využíva sa  výber z mnohých voňavých predmetov - vonné oleje alebo reálne objekty – pomaranč, škorica

Chuťová stimulácia –  využíva sa drobné pohostenie s rôznymi chuťami

Hmatová stimulácia – (podpora vnímania rôznych povrchov, materiálov, teplôt, intenzity dotyku) - využívajú sa rôzne predmety – plyšové, gumené hračky, modelovacia hmota, rôzne koráliky, pieskový stôl, gumený chodník z rôznym povrchom, hmatová stena

Stimulácia vestibulárneho a  proprioceptívneho  systému - na polohovanie sa využíva – vodná posteľ (propriocepcia prostredníctvom tlaku a tepla), závesná hojdačka, polohovací vak, fitlopty, guľôčkový bazén

V priebehu zmyslovej stimulácie  sa deti učia nielen vnímať ale aj vyjadrovať pocity, rozvíjajú si komunikačné a sociálne schopnosti, myslenie na základe zážitkov.

Pozitívne výsledky:

1. Porozumenie a zlepšenie  individuálneho zmyslového vnímania

2. Rozvoj kognitívnych schopností a komunikácie

3. Rozvoj vnímania príčiny a následku

4. Zlepšenie koncentrácie

5. Zväčšenie spontaneity, motivácie a iniciatívy

6. Pozitívny dopad na edukáciu a terapiu

7. Zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom/rodičom

8. Zníženie agresivity, sebapoškodzovania a násilného správania

9. Zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia

10. Redukcia stresu a stereotypného správania

11. Zlepšenie sociálnej interakcie a integrácie

 

 

 

Zpět

Fotogalerie: SNOEZELEN

/album/fotogalerie-snoezelen/a1-jpg/ /album/fotogalerie-snoezelen/p1010878-jpg/ /album/fotogalerie-snoezelen/p1030843-jpg/ /album/fotogalerie-snoezelen/p1030915-jpg/ /album/fotogalerie-snoezelen/p1030916-jpg/ /album/fotogalerie-snoezelen/p1030930-jpg/ /album/fotogalerie-snoezelen/p1100236-jpg/ /album/fotogalerie-snoezelen/p1030869-jpg/ /album/fotogalerie-snoezelen/snoezelen-5-jpg/ /album/fotogalerie-snoezelen/snoezelen-6-jpg/