ZOOTERAPIE - canisterapie, felinoterapie

18.11.2011 14:01

Zooterapie je léčba pomocí zvířat (péče o ně, dotýkání, hlazení, kontakt s nimi, komunikace "přes zvíře"). Je novým oborem, který si pomalu začíná získávat své místo ve spektru léčení a pomoci lidem. Složky zooterapie jsou např. canisterapie a felinoterapie, dále hipoterapie apod.

 

Canisterapie

Rozumí se motivačně až léčebně zaměřený kontakt člověka, který se ocitl v nepříznivé životní situaci (nemoc, umístění v zařízení, ale třeba i evakuace z místa bydliště) a otestovaného psa.

Druhy canisterapie:

 • AAA (Animal Assited Activities) - aktivity za pomoci psů, nebo také tzv. společenská činnost - tj. návštěvy "pro radost", jejichž hlavním smyslem je pozvednutí kvality života klientů, např. v domově důchodců. Tuto službu obvykle provozují dobrovolníci, tzv. canisasistenti, pod dohledem osob pečujících o klienty a navazuje na další volnočasové aktivty v zařízení.
 • AAT (Animal-Assisted Therapy) - terapie za pomoci psů, nebo také terapeutická činnost, je podpůrnou rehabilitační metodou se záměrem podílet se na léčbě určitého typu zdravotního problému nebo poskytnutí úlevy klientům, kteří se ocitli v nepříznivé životní či sociální situaci. Terapii za pomoci psů vede vždy odborník, který po celou dobu zodpovídá za klienta. Podle charakteru činnosti a prostředí buď současně vede svého psa nebo spolupracuje s další osobou - canisasistentem.
 • AAE (Animal-Assisted Education) - vzdělávání za pomoci psů provozují pedagogové ve školách a vzdělávacích zařízeních a to buď na úrovni obecně osvětové (např. besedy s žáky) nebo cíleně jako prostředek při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo s poruchami učení.

Všechny druhy canisterapie mají zásadní význam pro klienty. Není neobvyklé, že canisterapeut a jeho pes jsou pro klienta jedinou "návštěvou z venku" a suplují tak roli rodinných příslušníků. Kromě pozitivních psychických účinků, které známe ze společenské formy canisterapie (AAA) lze canisterapii využít jako podporu léčby konkrétních zdravotních problémů (AAT).

Canisterapeutický tým

Tvoří ho člověk, který se svým psem provozuje canisterapii a jeho pes. V praxi se pak tento tým rozšiřuje o osobu pečující o klienta (personál zařízení, fyzioterapeuta, psychologa, speciálního pedagoga apod.), který buď terapii vede, nebo dohlíží na aktivity.

Na co vše může být práce při canisterapii zaměřena?

 • na rozvoj citových schopností (hlazení, mazlení, komunikace se psem)
 • na rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby)
 • na rozvoj pohybových schopností (jemná, hrubá motorika, házení míčků)
 • relaxaci (vliv na psychiku a duševní rovnováhu klienta)

Jak canisterapie léčí?

 • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku,
 • podněcuje verbální i neverbální komunikaci
 • rozvíjí orientaci v prostoru a čase
 • pomáhá při nácviku koncentrace a paměti
 • rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou
 • působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci
 • na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu
 • zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci

 

Zdroj: www.canisterapie.cz

 

Felinoterapie

Felinoterapie je podpůrná léčba somatických, zejména však psychických problémů a zátěží prostřednictvím terapeutické kočky.

Druhy felinoterapie:

 • AAT (Animal Assisted Therapy) – kočka tvoří nedílnou součást terapeutického procesu, kontakt s pacientem je řízený, výsledky interakce jsou objektivně pozorovatelné (např. zlepšení motoriky rukou apod.)
 • AAA (Animal Assisted Activites) – kočka svou přítomností navozuje příjemné prostředí, její kontakt s pacientem je nenucený, pacient i kočka sami volí své aktivity (např. česání srsti apod.)

Pro felinoterapii se hodí každá kočka, která je zvyklá na kontakt s cizími lidmi a má klidnou, milou, vstřícnou a vyrovnanou povahu. Mezi nejvhodnější plemena patří ragdoll, perská kočka a něvská kočka. Vhodnější jsou kocouři (zejména kastrovaní), ale ani kočky nejsou výjimkou. Samozřejmostí je 100% zdraví jedince používaného pro terapii.

 

Zdroj: www.felinoterapie.cz

Zpět

Fotogalerie: ZOOTERAPIE - canisterapie

/album/fotogalerie-zooterapie-canisterapie/canisterapie-2-jpg1/ /album/fotogalerie-zooterapie-canisterapie/canisterapie-polohovani-jpg/ /album/fotogalerie-zooterapie-canisterapie/dsc04933-jpg2/ /album/fotogalerie-zooterapie-canisterapie/canisterapie-bina-2-jpg1/ /album/fotogalerie-zooterapie-canisterapie/dsc05061-jpg1/ /album/fotogalerie-zooterapie-canisterapie/canis-pejsek-a-kocicka-jpg2/ /album/fotogalerie-zooterapie-canisterapie/canisterapie-jpg/ /album/fotogalerie-zooterapie-canisterapie/canisterapie-bina-jpg/ /album/fotogalerie-zooterapie-canisterapie/sam-2953-jpg/ /album/fotogalerie-zooterapie-canisterapie/dsc02168-jpg1/