eTwinning

Partnerství škol v Evropě

 

Co je to eTwinning?

eTwinning je evropská aktivita zahájena v roce 2005 Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí pro podporu spolupráce evropských škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Tato aktivita je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. V současnosti je v České republice integrovanou součástí Programu celoživotního učení.

V České republice působí Národní podpůrné středisko pro eTwinning působícího v rámci Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a Domu zahraničních služeb MŠMT. Pro tyto účely provozuje národní portál www.etwinning.cz, na kterém informuje o této aktivitě, dále poskytuje metodickou a technickou podporu školám, organizuje vzdělávací aktivity pro učitele, podílí se na mezinárodní koordinaci a zajišťuje účast učitelů na mezinárodních akcích.

Na Slovensku působí NSS - Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl v Žilině, která provozuje národní portál www.etwinning.sk

 

Proč se do eTwinningu zapojit?

Evropská aktivita eTwinning je určena všem mateřským, základním a středním školám ve 32 evropských státech a zapojit se do projektů mohou všichni žáci i učitelé. Navíc prostřednictvím moderních technologií mohou evropské školy navzájem spolupracovat a realizovat vzdělávací projekty nezávisle na to, jak jsou od sebe vzdálené. Tyto projekty navíc umožňují přenos zkušeností škol v evropském měřítku a často si žáci či studenti rozšiřují komunikativní kompetence, učí se práci v týmu, získávají informační gramotnost a především se setkávají s kulturními odlišnostmi partnerských škol.

Zapojení do aktivity eTwinning přináší školám nové metody výuky, evropský rozměr vzdělávání, profesní rozvoj učitelů, certifikát o mezinárodní spolupráci, certifikát kvality projektu, národní a mezinárodní ceny.

Projekty eTwinning

Projekt je didakticky propracovaná aktivita s předem stanovenými cíli, postupem a finálním produktem, která často překračuje hranice předmětů. Školy spolupracují se zahraničními školami a komunikují prostřednictvím informační technologie, dále dle svých schopností využívají při komunikaci cizí jazyk a rozšiřují své znalosti o kultuře země zahraničních partnerů.

Projekty eTwinning jsou typem vzdělávací aktivity založené na vzájemné spolupráci žáků evropských škol prostřednictvím internetu. Žáci si vyměňují informace, ve společném virtuálním prostředí je sdílejí a vytvářejí společný výstup. V mezinárodním projektovém týmu pracují na společných úkolech. K vzájemné komunikaci využívají diskusní fóra, chaty, videokonference apod. Projekty mohou mít nejrůznější podobu. Jednoduché aktivity – seznamování s evropskými „spolužáky“ prostřednictvím emailů, výměnu informací o škole, městě a zemi, nebo náročnější tematicky zaměřené aktivity – společně zpracovávají určité téma v rámci výuky, vytvářejí a publikují webové prezentace, elektronické časopisy, blogy apod. Příklady úspěšných projektů oceněných Certifikátem kvality, které lze využít pro inspiraci, jsou publikovány na portálu www.etwinning.net.