Výstupy z projektu

Září: „O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu“

September: „O psíčkovi a mačičke, ako si umývali dlážku“

 

Říjen: „Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen“

Október: „Ako psíček s mačičkou oslavovali 28. október“

 

Listopad: „Jak hráli divadlo a na Mikuláše co bylo“

November: „Ako hrali divadlo a čo bolo na Mikuláša“

 

Prosinec: „Jak to bylo na Vánoce“

December: „Ako to bolo na Vianoce“

 

Leden: „O klucích z Domažlic“

Január: „O chlapcoch z Trenčína“

 

Únor: „O pejskovi a kočičce, jak psali psaní děvčatům do Nymburka“

Február: „O psíčkovi a mačičke, ako písali list dievčatám do Ružomberka“

 

Březen: „O pyšné noční košilce“

Marec: „O pyšnej nočnej košieľke“

 

Duben: „Jak si pejsek roztrhl kalhoty“

Apríl: „Ako si psíček roztrhal nohavice“

 

Květen: „Jak našli panenku, která tence plakala“

Máj: „Ako našli bábiku, ktorá tíško plakala“

 

Červen: „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“

Jún: „Ako si psíček s mačičkou piekli k sviatku tortu“