Európsky týždeň proti drogám

23.11.2011 12:00

V rámci Európskeho týždňa proti drogám / 17. 11. – 24. 11. 2011/ sme pre ročníky 1.-4. zorganizovali:

- Turnaj v hre Pexeso – najprv sa uskutočnili triedne kolá, potom víťazi z každej triedy odohrali pexeso na interaktívnej tabuli.

- Ochrana detí a žiakov pri používaní internetu, bezpečné používanie internetu. Žiaci sa v skupinách podľa tried vystriedali v počítačovej učebni, kde sa prostredníctvom interaktívnej tabule oboznámili s uvedenými internetovými stránkami www.zodpovedne.sk, www.ovce.sk -a online si vyskúšali a otestovali či a ako vedia bezpečne pracovať na internete. Veľký záujem bol najmä o stránku www.ovce.sk, ktorá zaujímavo prostredníctvom rozprávky a hier oboznamuje deti s nástrahami internetu a ponúka aj rady a ponaučenia ako sa týmto nebezpečenstvám vyhýbať.

 

Zpět