FYZIOTERAPEUTICKÉ KONCEPTY A METODY

19.05.2012 15:11

Fyzioterapie

Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, především s medicínskými obory. Ve své podstatě fyzioterapie využívá standardních postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie. Terapeut volí postup léčby ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky.

Nejčastěji aplikované fyzioterapeutické koncepty a metody jsou Vojtova metoda reflexní lokomoce, Bobath koncept, Kabatova metoda – PNF, Petöho terapie, Koncept Castillo Moralese.

Více zde www.daneta.cz/

Aquaterapie

Rehabilitační a kondiční plavání, rozvoj motorických dovedností dítěte uvolněním spastického napětí a aktivací hypotonických svalových skupin, zvýšení kloubní pohyblivosti a zlepšení psychického stavu dítěte.

Bazální stimulace

Původ konceptu Bazální stimulace je v oblasti speciální pedagogiky. Autorem konceptu je Prof. Dr. Andreas Fröhlich, speciální pedagog, který pracoval s dětmi s těžkým kombinovaným tělesným a mentálním postižením. Do ošetřovatelské péče integrovala koncept Prof. Christel Bienstein, zdravotní sestra (srov. Friedlová 2007, 2009).

„Bazální stimulace je psychologickou aktivitou, kdy se snažíme nabídnout jedincům s mentálním postižením a s více vadami možnosti pro vývoj jejich osobnosti“ (Vítková in Pipeková 2006, s. 342).

Pojem „bazální“ znamená elementární základní nabídku, která se realizuje v nejjednodušší podobě. Pojmem „stimulace“ se rozumí nabídka podnětů všude tam, kde se těžce postižený člověk vzhledem ke svému postižení není chopen sám postarat o dostatečný přísun přiměřených podnětů potřebných pro svůj vývoj.

Základními prvky konceptu jsou vnímání, pohyb a komunikace. „Díky schopnosti vnímat jsme se naučili pohybovat a komunikovat. Pohyb, vnímání a komunikace se vzájemně ovlivňují. Vnímání umožňuje pohyb a naopak komunikace je umožněna díky pohybu a vnímání. Koncept Bazální stimulace podporuje percepci, lokomoci a komunikaci“ (Friedlová 2009, s. 3).

Hydroterapie - vodoléčba

Pomocí vztlaku vody se snažíme o prožití pocitu těla, na organismus jedince s omezením hybnosti působí reflexně – organismus reaguje na různé druhy podráždění (teplota vody, perličková koupel, která celé tělo jemně stimuluje, vodní masáž, přísada vonných, uvolňujících olejíčků).

Psychomotorická terapie

Hlavním cílem je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení, zahrnuje různé pohybové aktivity za účelem zlepšení obratnosti a posílení fyzické zdatnosti.

Trampoterapie

Cvičení na terapeutické trampolíně s vazbou na psychiku, princip úspěšnosti trampoterapie spočívá ve fyziologii a biomechanice pohybu na trampolíně, při individuální práci dochází v trampoterapii k posilování odolnosti a obranyschopnosti organismu, zlepšování fyzické i psychické kondice.

Další informace a fotografie najdete zde www.spec-skola.cz/home/terapie

Zpět

Fotogalerie: FYZIOTERAPEUTICKÉ KONCEPTY A METODY

/album/fotogalerie-fyzioterapeuticke-koncepty-a-metody/fyzioterapie-jpg/ /album/fotogalerie-fyzioterapeuticke-koncepty-a-metody/fyzioterapie-cviceni-na-micich-jpg/ /album/fotogalerie-fyzioterapeuticke-koncepty-a-metody/fyzioterapie-motren-jpg/ /album/fotogalerie-fyzioterapeuticke-koncepty-a-metody/fyzioterapie-parapodium-jpg/ /album/fotogalerie-fyzioterapeuticke-koncepty-a-metody/aquaterapie-jpg/ /album/fotogalerie-fyzioterapeuticke-koncepty-a-metody/aqauterapie-2-jpg/ /album/fotogalerie-fyzioterapeuticke-koncepty-a-metody/aqua-3-jpg/ /album/fotogalerie-fyzioterapeuticke-koncepty-a-metody/aqua-4-jpg/ /album/fotogalerie-fyzioterapeuticke-koncepty-a-metody/bazalni-stimulace-jpg/ /album/fotogalerie-fyzioterapeuticke-koncepty-a-metody/fyzioterapie-2-jpg/