„Jak hráli divadlo a na Mikuláše co bylo“/„Ako hrali divadlo a čo bolo na Mikuláša“

31.10.2011 18:28

Pejsek s kočičkou si chtěli venku zahrát s dětmi, ale žádné děti venku nebyly. "Co to?" podivil se pejsek, "že nejsou venku žádné děti. Kdepak je Pavlíček a Věra, Jenda a Slávek, Pepík a Helenka, kdepak je Zorka a Jirka a Mirko a kdepak je Otík a Alenka a Boženka a ty všechny ostatní?"

"Kde by byly?" řekla kočička. "Cožpak to nevíš? Je přece škola, jsou ve škole, ty menší jsou ve školce a ty větší už v I. a II. třídě."

"Aha," povídal pejsek, "já jsem zapomněl, že dnes není neděle."

"Ale Jenda a Věra ve škole nejsou," řekla kočička. "Oni mají kašel a rýmu a musejí být doma."

"Jenda a Věra?" podivil se pejsek. "To jsou hodné děti, ty mám zrovna rád. Víš co, kočičko, půjdeme k nim na návštěvu a nějak je potěšíme, když nemohou jít ven." (Čapek 2006, s. 101)

Zpět