Oprava listu z knihy

15.02.2012 19:19

Tento mesiac žiaci v ročníkoch 5. – 9. dostali náročnú úlohu. Po prečítaní príbehu z knižky O psíčkovi a mačičke – Ako písali list dievčatám do Ružomberka, mali nájsť chyby v liste, ktorý napísali psíček s mačičkou a tento list potom správne prepísať. Do opravy listu sa pustili všetky triedy 2. stupňa ŠZŠ najmä na hodinách slovenského jazyka, slohu alebo aj na informatike. Keďže psíček s mačičkou písali nielen chybne, ale aj veľmi nečitateľne, nebolo to také jednoduché. Žiaci sa preto o to viac snažili pri prepise dávať pozor na vlastnú úhľadnosť písma a pochopili, prečo im niekedy pri písaní pani učiteľky hovoria, že to majú naškriabané ako kocúr. Na fotografiách (fotogaléria – február) sú žiaci praktickej školy, ktorí si pri oprave listu vzájomne pomáhali a využili i interaktívnu tabuľu s aktívnou klávesnicou. Zvládli to veľmi dobre!

 

pôvodný list z knihy a list opravený žiakmi:

Zpět