Paralympiáda 2011

24.11.2011 13:07

„Zdravý človek má tisíc želaní, chorý len jedno – zdravie.“

V rámci národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím sme dňa 24. 11. 2011 usporiadali pre žiakov prvého stupňa Spojenej školy v Leviciach  paralympiádu. Z dôvodu sprístupňovania problematiky života našich žiakov pozvali sme aj
tretiakov zo 6. ZŠ z Levíc. Pozvanie prijali a ich zástupcovia sa aktívne zapojili do troch disciplín, ktoré sme prispôsobili našim podmienkam, a to: slalom na invalidnom vozíčku, hra boccia a beh so zaviazanými očami za zvukom zvončeka. Žiaci boli nadšení a najradšej by si to zopakovali. Všetci úžasne povzbudzovali a už teraz sa tešia na 3. ročník paralympiády. Súťaž každoročne organizuje pani učiteľka Mgr. Marta Bušovská.

 

 

Zpět