Prostřednictvím našich společných aktivit vzděláváme ostatní...

31.10.2011 18:10

Projekt "Nové příběhy o pejskovi a kočičce/Nové príbehy o psíčkovi a mačičke" dostal další rozměr, a to vzdělávací. Prostřednictvím našich společných aktivit vzděláváme ostatní. Informujeme Vás o dalších možnostech vzdělávaní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obě partnerské školy pro Vás vytváří prezentace různých speciálně terapeutických metod, jež jsou i nedílnou součástí tohoto eTwinningového projektu. V průběhu celého školního roku Vás budeme informovat o metodách a terapiích, jako je např. ergoterapie, snoezelen, canisterapie, dramaterapie, arteterapie, biblioterapie, fyzioterapie - trampolíning, aquaterapie, dále o terapii hrou, hipoterapii, bazální stimulaci a aromaterapii. Více informací vždy najdete na novepribehy.webnode.cz/terapie-terapia/

Zpět