Recyklovanie odpadu

12.10.2011 18:59

Aj tento školský rok 2011/2012 sa naši žiaci v rámci environmentálnej výchovy zapájajú do zberu starého papiera a obalov z mlieka a džúsov – tzv. tetrapakov. Vedia, aké je dôležité separovanie a recyklovanie odpadu pre naše životné prostredie. Dôkazom toho  sú  každodenné balíky a vrecia s týmto materiálom, ktoré prinášajú do školy. Víťazov čaká odmena, pochvala za usilovnosť a zdravie nás všetkých.  A čo sa deje so zozbieraným odpadom ďalej? To sme videli na exkurzii v skládke odpadu. (fotogaléria - október)

 

Zpět