Snoezelen - relaxácia

26.10.2011 11:55

Snoezelen sa vykonáva v špeciálne zariadenej miestnosti, v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére. Pre ňu jedinečným spôsobom sprostredkúva intenzívny percepčný a emočne hlboko podfarbený zážitok v atmosfére uvoľnenia a dôvery, a to i u klientov so závažným telesným, mentálnym či zmyslovým postihnutím, u ktorých mnohé iné intervencie nezriedka končia neúspechom. (viac v časti Terapie)

 

Zpět