Spolupráca so Slovenským Červeným krížom

26.03.2012 18:22

Začiatok príbehu „O pyšnej nočnej košieľke“ bol veľmi smutný. Psíček si poranil labku na rozhádzaných črepinách. Našťastie mu mačička nôžku rýchlo ošetrila. Takýto úraz sa môže stať hocikomu z nás, preto sme do školy v Leviciach v rámci nášho eTwinning projektu pozvali dobrovoľníkov zo Slovenského Červeného kríža. Žiaci z ročníkov 1.-4. ŠZŠ a žiaci PrŠ sa učili poskytovať základy prvej pomoci – napr. pri porezaní, popálení, uštipnutí hmyzom alebo aj to, kedy stačí ošetrenie rodičom a kedy je potrebné privolať záchranárov. Sami si vyskúšali správne obväzovanie rany, ochladenie popáleniny, masáž srdca (na špeciálnom modeli) či správne uviazanie trojrohej šatky. Niektorým teta záchranárka urobila na ruku ranu, nie naozajstnú, iba z cesta a farby, aby si mohli nacvičiť jej ošetrenie. Teta nás naučila aj to, čo všetko by mala obsahovať lekárnička prvej pomoci.

Na ďalšej vyučovacej hodine žiaci pokračovali v nácviku ošetrovania vo svojich triedach s pani učiteľkami. A nezabudli ošetriť poranenú labku ani psíčkovi a mačičke.

Fotografie z ukážok prvej pomoci v spolupráci s SČK si môžete pozrieť vo fotogalérii – marec.

Spolupráca s SČK s našou školou touto prednáškou nekončí. Vo štvrtok 29.3.2012 sa u nás uskutoční „Učiteľská kvapka krvi“ - už 6. ročník odberu dobrovoľného darcovstva a v apríli prednáška o prvej pomoci aj pre žiakov z ročníkov 5.-10.

Zpět