Vyhodnotenie celoročných aktivít školy i projektu

28.06.2012 13:58

Vo štvrtok 28. júna 2012 sa žiaci všetkých tried SŠI v Leviciach stretli v telocvični našej školy, kde sme mali vyhodnotenie celoročných školských aktivít spojené s odovzdávaním sladkých i vecných odmien, diplomov a certifikátov. Medzi hodnotené aktivity patrili napr. zber papiera a ekopakov, súťaž o najčistejšiu triedu, o najlepšiu dochádzku do školy, najaktívnejšieho žiaka, najúspešnejšieho žiaka a ďalšie. Na záver boli vyhlásení najaktívnejší žiaci v úspešnom medzinárodnom eTwinning projekte „Nové příběhy o pejskovi a kočičce/ Nové príbehy o psíčkovi a mačičke“. Každá zapojená trieda dostala žiacky certifikát eTwinning a všetci žiaci, ktorí sa zapojili dostali rôzne odmeny. Niektoré sme dostali v Žiline na slávnostnom vyhodnotení všetkých projektov na Slovensku, niektoré sme dostali v balíčku od partnerskej školy, niektoré boli výsledkom žiackych šikovných rúk v rámci projektových aktivít. Nakoniec sa spustil „sladký cukríkový dážď“ a tak boli odmenení naozaj všetci žiaci. Za svoju snahu a úspešnú reprezentáciu školy si všetky odmeny naozaj zaslúžia. Našim žiakom želáme, aby ich to v škole bavilo a aby sa aj naďalej s radosťou zapájali do súťaží a projektov.

Niekoľko fotografií je zverejnených vo fotogalérii – mesiac jún.

 

Zpět