Výstava ovocia a zeleniny

18.10.2011 23:19

Žiaci dvoch tried Praktickej školy v Leviciach pripravili pre našich žiakov v školskej cvičnej kuchynke výstavu ovocia, zeleniny, suchých plodov a zaváranín. Kuchynka je nielen krásne farebná, ale aj zdravá a voňavá. Ách, už len ochutnať! Okrem známych druhov sme tu spoznali aj netradičné, napr. olivy, mišpule, dule i mangold. Súčasťou výstavy je aj súťaž o najkrajšie jabĺčko. Mňam!  (fotogaléria - október)

 

Zpět